De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke

Een kunst en betreffende haar een kunstenaars werden in die dagen ook niet slechts door de ‘Maecenaten’, waaronder vele kooplieden -  handelaars zegt men thans -  gesteund doch verder door dit oppergezag in den lande krachtig aangemoedigd.

, schreef Bredero in 1614 in bestaan blijspel Moortje, mogelijkerwijs was dat verder op hem van inzet. Thans is een ‘antieke const’, zowel hier indien elders in het Vaderland, door zijn voortbrengselen tevens op dat gebied terug beroemd, met de vreemdeling verkocht en prijsgegeven, dikwijls voor fabelachtige geldsommen weliswaar.

Mr. Willem van der Meer, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot buurman een ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Nog ons kleermaker, voorts een ‘schrienwercker’ een slotenmaker, de weduwe over ons lijndraaier, en de Kerkstraat is ten eind.

Waarschijnlijk had hij zijn vermogen met welberekende ofwel fortuinlijke speculaties in deze of gene waar te danken.

Een buurman ernaast oefende ‘Inde 3 Candelaers’ het schrijnwerkersvak uit. Alsnog ons lakenbereider, in wiens woonhuis een gevelsteen prijkte betreffende een afbeelding, waaronder stond te lezen ‘Inde Schaepscoy’ wegens degenen welke dit konden. Voor de ongeletterden, wier aantal toentertijd zeer omvangrijk was, gaf de duidelijke voorstelling betreffende ons schaapskooi aanwijzing genoeg teneinde te mogen weten waar ze Corstiaen Cornelisz hadden te zoeken.

Een huisvrouw van Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak ook met de noordzijde over het Marktveld gevestigd was, gaf aan, dat hun woonhuis vier haardsteden bevatte. Bruyn was de zoon met Harman Schinkel, welke in 1568 alhier als ons slachtoffer aangaande religiehaat betreffende den zwaarde was geëxecuteerd (wegens het drukken betreffende ketterse geschriften - zie Jaarboekje van Delft 1866).

Uit een stroom van gelekte onthullingen in een media ontstaat nu de sterke indruk, het dit Rob Scholte Museum ongewild en zeer onterecht de speelbal kan zijn geworden Klik hier van de ambities en machtspolitiek betreffende de verantwoordelijke wethouders, welke daarenboven hun pijlen ook in eigen zin richten op de kunstenaar zelf, Rob Scholte, en in een social media zelfs misplaatste grappen maken over diens invaliditeit.

In dit vierkant over De Ham oefende nog ons lid der huisgezin Over der Dussen dit brouwersbedrijf uit. Terwijl zijn thuis 8 haardsteden bevatte, werden, enigszins ingeval in een overige brouwerijen, slechts twee ketels en even zoveel eesten in de brouwerij betreffende Frans Adriaensz van der Dussen tot uw beschikking, ‘bij verclaringhe betreffende bestaan huysfrouwe’.

(Dit verguldsel het toentertijd veel werden gebezigd past niet zo bij de eentonigheid en grijze kleuren van de toenmalige bouw (uit 1882)

Beantwoorden laten we meteen betreffende respect betreffende elkaar omgaan en het werk van rob scholte letterlijk en figuurlijk steunen.waren daar maar verdere mensen betreffende zo veel moed.

Antwoorden Tevens al woon je alang geruime tijd ook niet meer in Den Helder, dit is nog alsmaar een plaats welke behoefte heeft met een museum zodra het van Rob Scholte. Een gehele gemeenteraad zou een dergelijk initiatief enthousiast horen te omarmen.

Met de westzijde betreffende ‘een Pluympot’ had ons ‘tapissier’ (tapijtwever) een huisje betreffende ons haardstede gehuurd. Hij was waarschijnlijk een der werklieden over een beroemden Franchoys Spiering, welke zijn tapijtwerkplaats in het voormalige Agnietenklooster had. (Zie Oosteinde)

) op ons dergelijke waardevolle methode ons mooie nieuwe invulling bezit gekregen en op cultuurgebied ons leegte in Den Helder opvult. Dit soort goede initiatieven zou de Gemeente juist behoren te begroeten en helpen!

. In dit gildemeestersboek betreffende 1613 komt Mr. Maerten niet verdere wegens, doch Daniël Maertensz.  drukte een voetstappen zijns vaders en kan zijn daar immers te ontdekken wanneer meester in het gilde. Een ‘bardisaen’ of ‘pertisaen’ komt aangaande het Franse pertuisane, hetgeen een soort van piek ofwel hellebaard kan zijn, die in het bijzonder wanneer wapen anti een cavalerie werden aangewend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De 2-minutenregel voor slotenmaker Zonnebeke”

Leave a Reply

Gravatar